Chuyên phân phối hóa đơn bán lẻ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho giá rẻ. Liên hệ 0909800753 Hoàng Quận 4 TPHCM.

Biên nhận lớn: 2.450đ

Biên nhận nhỏ 2.300đ

Giới thiệu 2.900đ

Hóa đơn dày xanh/đỏ 3.900đ

Hóa đơn trung 3.000đ

Hóa đơn xanh /đỏ 2.700đ

Hóa đơn /Thu/Chi 2 liên (60 tờ) 5.100đ

Hóa đơn /Thu/Chi 2 liên (100 tờ) 7.800đ

Hóa đơn /Thu/Chi 3 liên (150 tờ) 13.000đ

Phiếu Thu/Chi 2.700đ

Phiếu tính tiền 2.800đ

Sổ Quỹ tiền mặt 6.000đ

Tạm ứng 2.600đ

Xuất/Nhập trung 2 liên 9.600đ

Xuất/Nhập lớn 3.000đ

Xuất/Nhập nhỏ 2.500đ

Xuất/Nhập trung 3 liên 16.000đ

Hợp đồng lao động 800đ

Thẻ kho 12.000đ

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Tham khảo khác: Giấy cuộn

Từ khóa: SEO, Làm SEO, Vé máy bay

View more latest threads same category: